+381 014 272 116 skola.brankovina@protamateja.edu.rs

Драмско-рецитаторска секција

Руководиоци:
- Александра Радовановић, наставник српског језика
- Светлана Мојић, наставник српског језика
- Жаклина Аџић, наставник разредне наставе

Еколошка секција

Руководилац:
- Јелена Јовановић Цветановић, наставник биологије - Горан Стојановић, наставник разредне наставе - Ивана Ребић, наставник биологије

Спортска секција

Руководилац:
Гроздана Алексић, професор физичког васпитања

Запослени

Горан Стојковић

Директор

Мирјана Ђурђевић

наставник биологије

Босиљка Јовановић

Секретар

Мира Бошковић

Шеф рачуноводства
To Top ↑