ру

Вести

Дан школе ...

Дан школе свечано смо обележили 26. фебруара 2018. године у матичној школи у Бранковини. Гости су могли ...

27.Feb 18. - 12:11

Просветни преглед - Мале сеоске ...

...

3.Nov 17. - 15:18

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ...

...

26.Sep 17. - 19:26

Све вести...

Стручни активи

Стручни актив за развојно планирање
 1. Милица Остојић                    
 2. Ана Мојић                   
 3. Катарина Јанковић (Оливера Ћорђић)
 4. Гордана Аџић                 
 5. Биљана Арсенић       
 6. Весна Бранковић
 7. Јелена Павловић                        
 8. Светлана Мојић
 9. Александра Радовановић                                   
 10. Мирослав Крстић, представник Савета родитеља
 11. Милица Стојановић, члан Ученичког парламента                                    
Стручни актив за развој школског програма
 1. Гордана Аџић                   
 2. Светлана Мојић                 
 3. Гордана Радојичић
 4. Гроздана Алексић                 
 5. Ана Мојић

 

Стручна већа

Стручно веће наставника разредне наставе

Руководилац већа: Гордана Аџић

Чланови већа:

 1. Татјана Бојанић
 2. Жаклина Аџић
 3. Горан Стојановић
 4. Андријана Ранисављевић
 5. Снежана Бирчанин
 6. Видосав Нешић
 7. Катарина Синђић
 8. Драган Добрисављевић
 9. Оливера Ђорђић
 10. Љиљана Пајић
 11. Марица Николовски

 

Стручно веће друштвених наука

Руководилац већа: Светлана Мојић

Чланови већа:

 1. Гордана Крсмановић
 2. Јелена Павловић
 3. Дејан Поповић
 4. Александра Радовановић                                   
 5. Зоран Сиришки
 6. Ленка Срећковић
 7. Слађана Маријанац
 8. Љиљана Ђурић

 

Стручно веће природних наукa

Руководилац већа: Гордана Радојичић

Чланови већа:

 1. Мирјана Шијачић
 2. Маријана Митровић
 3. Весна Бранковић
 4. Иван Бабић
 5. Биљана Арсенић
 6. Дамјан Лазић
 7. Гордана Крсмановић

 

Стручно веће за уметност, културу и спорт

Руководилац већа: Гроздана Алексић

Чланови већа:

 1. Александар Стајић
 2. Миломир Романовић
 3. Немања Радојичић
 4. Биљана Крсмановић
 5. Ненад ЈовановићЛинкови


Прота Матеја Ненадовић
Биографија
(Бранковина, 1777. -
Ваљево, 1854.)


Школске новине
МЕСЕЧНИК
електронско издање


Општина
ВАЉЕВО
званична презентација