protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Руководиоци:

I-IV разред
-
Горан Стојановић, наставник разредне наставе наставе

V-VIII разред
- Ивана Ребић, наставник биологије

Циљеви рада:

  • развија љубав према природи;
  • развија свест о угрожености и потреби очувања природе;
  • развија осећање одговорности према стању животне средине;
  • користи различите методе у процесу рада у секцији;
  • развија колективни дух и тимски рад;
  • развија способност самосталног истраживања и учења;
  • развија такмичарски дух.

To Top ↑