protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Руководилац:

I-IV разред
Катарина Синђић, наставник разредне 

Сарадници у реализацији плана: актив млађих разреда, педагог, вероучитељ.
Делокруг рада: музичка култура, народна традиција.

Циљеви рада:
  • увођење ученика у свет традиције;
  • очување културне баштине;
  • упознавање духовне културе свог народа;
  • развијање свести о култури, обичајима и традицији свог народа;
  • јачање културног идентитета;
  • проширивање знања и искуства о обичајима;
  • развијање толеранције и поштовања за разлике.
To Top ↑