protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Руководилац:

Милош Милутиновић, наставник историје

Сарадници у реализацији плана: педагог, Тим за реализацију тематских дана.

Циљеви рада:
  • организовање посете за ученике културно-историјским споменицима града Ваљева;
  • обележавање значајних датума у историји.
To Top ↑