protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Правилник о поступцима јавне набавке План јавних навабки за 2021/22. годину

План јавних набавки за 2021/22. годину усвојен је 14. 1. 2021. године, а објављен је на сајту Портала јавних набавки 20. 1. 2021. године.
План можете  преузети ОВДЕ.Превоз ученика 2020/21. година

Дана 15.6.2020. на сајту Портал јавних набавки објављена је jавна набавка мале вредности - Услуга превоза ученика за школску 2020/2021. годину.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.


Дана 24.6.2020. на сајту Портал јавних набавки објављена је Одлука о додели уговора.

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.


Дана 26.6.2020. на сајту Портал јавних набавки објављено је Обавештење о закљученом уговору.

Закључен уговор можете преузети ОВДЕ.
Набавка угља за 2019. годину

Дана 10.8.2019. године, на сајту Портал јавних набавки, објављена је Јавна набавка мале вредности за набавку угља за грејање за 2019. годину.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Дана 29.8.2019. године, на сајту Портал јавних набавки, објављена је Одлука о додели уговора.

Одлуку можете преузети ОВДЕ.

Дана 30.8.2019. године, на сајту Портал јавних набавки, објављенo је Обавештење о закљученом уговору.

Уговор можете преузети ОВДЕ.
Услуга превоза ученика за школску 2018/2019. годину

Дана 14.6.2018. на сајту Портал јавних набавки објављена је jавна набавка мале вредности - Услуга превоза ученика за школску 2018/2019. годину.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.


Дана 22.6.2018. на сајту Портал јавних набавки објављена је Одлука о додели уговора.

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.


Дана 4.7.2018. на сајту Портал јавних набавки објављено је Обавештење о закљученом уговору.

Закључен уговор можете преузети ОВДЕ.
Набавка угља за грејање за 2018. годину

Дана 10.9.2018. године, на сајту Портал јавних набавки, објављена је Јавна набавка мале вредности за набавку угља за грејање за 2018. годину.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Дана 24.9.2018. године, на сајту Портал јавних набавки, објављена је Одлука о додели уговора.

Одлуку можете преузети ОВДЕ.


    To Top ↑