protab@ptt.rs

+381 014 272 116

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ“ БРАНКОВИНА

У складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,  "Службени гласник РС", број 159 од 30. децембра 2020. године, члан 8. став 1. Истичемо следеће податке:

 

Број систематизованих радних места према нивоу квалификација

Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација

Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа)

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години

Укупан број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години

Укупан број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад 70% у текућој календарској години

46

48

0

2

0

0

 

To Top ↑