protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Руководиоци:

I-IV разред
Љиљана Пајић, наставник разредне наставе

V-VIII разред
- Александра Радовановић, наставник српског језика и књижевности

- Светлана Мојић, наставник српског језика и књижевности.

Циљеви рада:
  • оспособљавање ученика за квалитетно усмено и писмено изражавање;
  • развијање читалачких навика;
  • ангажовање ученика у складу са њиховим интересовањима;
  • развијање колективног духа и тимског рада;
  • развијање моралних и етичких принципа;
  • прикупљање и објављивање радова ученика;
  • развијање интересовања за књижевно стваралаштво;
  • богаћење речника;
  • познавање правописа;
  • развијање креативности.
To Top ↑