protab@ptt.rs

+381 014 272 116

У периоду 2006 – 2010. били смо укључени у Пројекат општине Ваљево: Стратегија образовања Рома, чија је реализација допринела укључивању све ромске деца са наше територије у образовни систем.
Такође смо се школске 2011/2012. укључили у пројекат Образовна инклузија Рома у коме је кроз трибине за родитеље, указинано на значај редовног похађања наставе и подршке родитеља у остваривању школских обавеза за будућност и укључивање њихове деце у равноправан друштвени живот. Резултати ових активности су формирање свести о значају образовања код деце и родитеља и чињеница да више нема напуштања школе. Сви наши ученици сада завршавају осми разред, а већина наставља школовање на средњем ступњу.
To Top ↑