protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Издвојено одељење Joшева

Издвојено одељење у Јошеви је удаљено 26 км од матичне школе. Зграда је подигнута пре 70 година, ангажовањем мештана. У последњих неколико година је  комплетно реновирана.У објекту се налази учионица, канцеларија, мокри чвор и стан за просветне раднике. Двориште је уређено уз помоћ родитеља. У децембру месецу 2011. године школа је се због старе електричне инсталације запалила.

Прва школа у Јошеви отворена је 1941. године. У кући мештанина Сретена Матића, прве ђаке, а било их је 42-оје, учила је учитељица Милена Вишић. Рад са децом наставила је и када је школа пресељена у кућу Милоша Андрића. После годину дана школа је пресељења у кућу Миломира Ралетића, а велики број ђака захтевао је ангажовање два учитеља, Станислава Старчевић и Мирка Раковић. Велики број ђака био је из фамилије Андрић који су због тога поклонили део земљишта за изградњу нове школе.

На плацу Велисава Андрића, 1945. године, почела изградња школе, па све до 1947. године када је и почела са радом . Мештани сами донирају изградњу школе, коју је, по отварању, похађало 35 ученика које учи Сима Ожеговић.

За време свог рада кроз школу је прошло много деце и велики број, мештани памте, изузетних учитеља: Синиша Дрињаковић, Мија Антонијевић, Жика Јевтић,Нада Ивковић,Миливој Савић, који је дуго радио у овој школи.

Школа наставља са радом, са нажалост, све мањим бројем ученика. Децу касније уче учитељица Бранка Илић ,а касније и учитељица Љиљaна Весић све до 2000. која је као последња учитељица која је живела у просторијама школе отишла у пензију.

Школа у Јошеви је реновирана 2005. године уз донацију СО Ваљево, која и до данас наставља са радом.

Ученици радо учествују у свим активностима које се одржавају како у школи тако и ван школе (на манифестацијама, саборима, фестивалима, конкурсима....).

Родитељи ученика, као и мештани овог села , радо помажу и учествују у реализацији школских активности и уређењу школског простора. У последњих неколико година је  комплетно реновирана. Од 2011. године у школи у Јошеви отворена је предшколска група и остварена је предивна сарадња са предшколцима.

To Top ↑