protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Правила понашања за родитеље

 • Приликом доласка у школу родитељи морају бити пристојно обучени, као при доласку у сваку другу јавну институцију
 • Не ометати одржавање наставе куцањем и уласком у учионицу за време трајања
 • часа
 • Информишите се о учењу и понашањау вашег детета у време предвиђено за пријем родитеља, јер ћете тада добити потпуну информацију – Час отворених врата
 • Информације о успеху вашег детета не можете добити седам дана пред крај првог полугодишта и четрнаест дана пре краја школске године
 • Поштујте термине одржавања родитељских састанака
 • Уколико вам је потребна интервенција, поштујте редослед обраћања и то на следећи начин: 1. дежурни наставник 2. одељенски старешина 3. предметни наставник 4. педагог школе 5. заменик директора или директор
 • Родитељ је дужан да обавести одељенског старешину о одсуству ученика са наставе
 • Родитељ је дужан да оправда одсуство ученика у року од три дана, уколико ученик одсуствује два дана са наставе без лекарског уверења
 • Родитељ је дужан да оправда одсуство ученика у року од осам дана, уколико ученик одсуствује више од два дана уз лекарско уверење
 • Школа је место за сарадњу и договор, зато је неопходно поштовање правила понашања школе

Мирјана Ђурђевић, в.д. директора

To Top ↑