protab@ptt.rs

+381 014 272 116

 • Ученици на часове морају долазити на време, свако закашњење ученика на час ће се водити као неоправдан изостанак;
 • Ученици за време малих одмора морају бити у учионицама, уколико одлазе у WC не смеју се задржавати у ходнику;
 • Забрањено је коришћење мобилних телефона за време наставе, ученици који у школу носе мобилне телефоне сами су одговорни за исте;
 • Забрањено је снимање и сликање (злоупотреба мобилних телефона, а дужност сваког ученика је уколико примети да неко злоупотребљава мобилни телефон пријави дежурном наставнику, учитељу или одељенском старешини;
 • Забрањена је злоупотреба фејсбука, јутјуба (отварање лажних профила, излагање снимака, слика, коришћење погрдних надимака и вређање);
 • Отпатке бацати у канте за смеће;
 • Забрањено је писање по зидовима школе и школском намештају (клупама, столицама, ормарима), уништавање-ломљење школског намештаја (сваку начињену штету родитељ је обавезан да надокнади);
 • Забрањено је вожење бицикла у школском дворишту за време наставе;
 • Ученик има обавезу да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи, забрањено је грубо и агресивно понашање;
 • Редари су одговорни за ред, мир и инвентар у одељењу од почетка до завршетка наставе;
 • Ученици могу изаћи у школско двориште за време малог одмора само уз посебну дозволу наставника;
 • Ученицима који се непристојно понашају у аутобусу биће одузете месечне карте и право на коришћење превоза школским аутобусом;
 • Ученици су обавезни да у школу долазе пристојно одевени и обувени (забрањен је долазак у мини сукњи, шорцу, мајици на бретеле и кратким мајицама са голим стомаком, папучама и јапанкама), у противном биће обавештени родитељи да дођу по њих и одведу их кући на пресвлачење;
 • Забрањено је доношење, коришћење и продаја петарди и осталих пиротехничких средстава у школи и школском дворишту.

Мирјана Ђурђевић, директор школе

To Top ↑