protab@ptt.rs

+381 014 272 116

На адреси http://liste.mpn.gov.rs/ можете видети листе запослених за чијим је радом делимично или у потпуности престала потреба, запослених који су засновали радни однос са непун радним временом и слободних радних места.
To Top ↑