protab@ptt.rs

+381 014 272 116

У матичној школи постоји и одељење продуженог боравка које води професор разредне наставе Катарина Синђић. Одељење продуженог боравка похађају ученици 1. и 2. разреда.

Садржаји и активности у продуженом боравку ће бити недељно и дневно планирани, а обухватиће самостални рад ученика (израда домаћих задатака) у складу са наставним планом за млађе разреде. Активности у слободном времену биће планиране тако да имају рекреативно-забавни и стваралачки карактер, уз поштовање епидемиолошких мера заштите..

Водиће се рачуна о подстицању мисаоне активности ученика, а код реализације слободних активности интензивираће се боравак на отвореном простору.

Радно време продуженог боравка је од 10.30 до 15.00 часова.
To Top ↑