protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Тест професионалних интересовања

Сви ученици осмог разреда су током октобра 2020. године обухваћени тестом професионалних интересовања (укључујући и оне ученике који прате наставу на даљину). Углавном се жеље поклапају са добијеним резултатима. Поједини ученици показали у оквиру теста интересовање за више од једне области коју нису навели као сферу интересовања, па је неопходно у оквиру индивидуалних консултација и на родитељском сатанку скренути пажњу на то како би ученици приликом избора школе имали то у виду. Највеће интересовање показано за Средњу Техничку школу.


Пут једног сендвича

Са ученицима је током септембра 2020. године одржана прва у низу радионица везаних за ПО под називом „Пут једног сендвича“. Задатак је био да пронађу што више занимања која су укључена у стварања једног сендвича. На овај начин упознати са светом  занимања у реалном окружењу. Сва занимања повезана са школама нашег округа. У овој радионици поред ученика осмог разреда учествовали и ученици другог разреда.

Пет корака до одлуке о школи у занимању

Убеђење о значају професионалне оријентације за будућност наших ученика нас је определило да се почетком школске 2011/12. године пријавимо на Конкурс Министарства просвете Професионална оријентација – пет корака до одлуке о школи и занимању. После обуке Тима, уследила је реализација у току претходне школске године са ученицима седмог разреда у Бранковини и осмог разреда у Голој Глави. Укупно је обухваћено 36 ученика.

Школске 2012/13. у Пројекат су укључени Ученици седмог разреда у Голој Глави и осмог разреда у Бранковини – укупно 30 ученика.

Пројекат обухвата реализацију радионица усмерених на упознавање себе, својих способности и ограничења; упознавање занимања и потребних особина и способности за обављање одређених занимања, као и упознавање школа у којима се та занимања стичу. Такође су планиране и остварене посете школама и фирмама, како би се ученици непосредно упознали са стицањем професионалних вештина и њиховом применом у пракси.

Како верујемо да успешно реализујемо овај Пројекат, ове школске године смо се као базична школа пријавили  на Конкурс за менторску школу. Верујемо да ћемо својим искуствима помоћи новим базичним школама у имплементацији овог пројекта.

To Top ↑