protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Бранковина

I разред - Ђорђевић Ратко

II разред - Јеротић Милета

III разред - Ерић Верица

IV разред - Ковачевић Станка, заменик председника

V разред - Лазаревић Александар, председник Савета

VI разред - Вићентијевић Снежана

VII разред - Пејатовић Радмила

VIII разред - Штулић Славољуб, представник у Локалном савету родитеља

 

Гола Глава

I-III разред - Симић Милош

II-IV разред - Мојсиловић Весна

V разред - Митровић Зоран

VI разред - Мијаиловић Душан

VII разред - Мијаиловић Дејан

VIII разред - Мићић Бојана

 

Бабина Лука

Милисављевић Иван

 

Котешица

Росић Живко, заменик представника у Локалном савету родитеља

 

Јошева

Митровић Јелена

To Top ↑