protab@ptt.rs

+381 014 272 116


Представници запослених:

  • Горан Стојановић, проф. разредне наставе, председник Школског одбора
  • Мирa Бошковић, шеф рачуноводства
  • Ленка Срећковић, професор енглеског језика


Представници родитеља:

  • Славољуб Штулић
  • Горан Алексић
  • Живко Росић


Представници локалне самоуправе:

  • Александар Павић
  • Саша Јевтић
  • Драгослав Костадиновић
To Top ↑