protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Стручно веће наставника разредне наставе

Руководилац већа: Љиљана Пајић

Чланови већа:

 1. Татјана Бојанић
 2. Жаклина Аџић
 3. Горан Стојановић
 4. Снежана Бирчанин
 5. Видосав Нешић
 6. Катарина Јанковић
 7. Драган Добрисављевић
 8. Љиљана Пајић
 9. Катарина Синђић
 10. Ненад Јовановић
 11. Небојша Драјић
 12. Зоран Петровић
 13. Ленка Срећковић

 

Стручно веће друштвених наука

Руководилац већа: Светлана Мојић

Чланови већа:

 1. Милош Милутиновић
 2. Александар Ђурђевић
 3. Ивана Лазић
 4. Ленка Срећковић
 5. Александра Радовановић                                   
 6. Љиљана Ђурић

 

Стручно веће природних наукa

Руководилац већа: Милена Гођевац

Чланови већа:

 1. Ивана Ребић
 2. Иван Бабић
 3. Милица Пиваљевић
 4. Гордана Радојичић

 

Стручно веће за уметност, културу и спорт

Руководилац већа: Немања Радојичић

Чланови већа:

 1. Александар Стајић
 2. Гроздана Алексић
 3. Биљана Крсмановић
Стручно веће за верску наставу / грађанско

Руководилац већа: Небојша Драјић

Чланови већа:

 1. Александра Радовановић
 2. Ненад Јовановић
To Top ↑