protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Стручни актив за развојно планирање

 1. Светлана Мојић, координатор
 2. Мирјана Ђурђевић
 3. Биљана Вукашиновић
 4. Бојана Лаловић-Милановић
 5. Милена Гођевац
 6. Александра Радовановић
 7. Драган Добрисављевић
 8. Љиљана Пајић
 9. Катарина Јанковић
 10. Зоран Петровић
 11. Ивана Ребић, записничар
 12. Представник локалне самоуправе
 13. Представник Савета родитеља
 14. Представник Ученичког парламента

Стручни актив за развој школског програма

 1. Ивана Лазић, координатор
 2. Горан Стојановић, записничар
 3. Драган Добрисављевић
 4. Биљана Вукашиновић
 5. Бојана Лаловић-Милановић
 6. Гордана Крсмановић
 7. Драган Добрисављевић
 8. Љиљана Пајић
 9. Катарина Јанковић
To Top ↑