protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Тим за самовредновање

 1. Ленка Срећковић, координатор
 2. Бојана Лаловић-Милановић
 3. Весна Бранковић
 4. Иван Бабић
 5. Ивана Ребић

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања

 1. Александра Радовановић, координатор
 2. Мирјана Ђурђевић, директор
 3. Биљана Вукашиновић, педагог
 4. Бојана Лаловић-Милановић
 5. Зоран Петровић
 6. Жаклина Аџић
 7. Гроздана Алексић
 8. Татјана Бојанић
 9. Представник Ученичког парламента
 10. Представник Савета родитеља

Тим за инклузивно образовање

 1. Гордана Аџић, координатор
 2. Биљана Вукашиновић
 3. Бојана Лаловић-Милановић
 4. Љиљана Пајић
 5. Зоран Петровић
 6. Татјана Бојанић
 7. Горан Стојановић
 8. Катарина Синђић, записничар
 9. Жаклина Аџић
 10. Гроздана Алексић
 11. Гордана Радојичић
 12. Александра Радовановић

Тим за професионалну оријентацију

 1. Биљана Вукашиновић, координатор
 2. Ивана Лазић
 3. Весна Бранковић
 4. Гордана Радојичић
 5. Милош Милутиновић
 6. Зоран Петровић
 7. Представник Ученичког парламента

Тим за маркетинг школе

 1. Бојана Лаловић-Милановић, координатор
 2. Биљана Вукашиновић
 3. Катарина Синђић
 4. Катарина Јанковић

Тим за израду педагошке документације

 1. Биљана Вукашиновић, координатор
 2. Бојана Лаловић-Милановић
 3. Катарина Синђић
 4. Ленка Срећковић
 5. Мирјана Ђурђевић

Тим за реализацију тематских дана

 1. Биљана Вукашиновић, координатор
 2. Бојана Лаловић-Милановић
 3. Катарина Синђић
 4. Немања Радојичић

Тим за културне, јавне и спортске делатности

 1. Жаклина Аџић, координатор
 2. Александра Радовановић
 3. Светлана Мојић
 4. Немања Радојичић
 5. Гроздана Алексић
 6. Александар Стајић
 7. Небојша Драјић
 8. Видосав Нешић

Тим за професионални развој запослених

 1. Љиљана Пајић, координатор
 2. Снежана Бирчанин
 3. Горан Стојановић
 4. Милица Пиваљевић

Тим за подршку ученицима

 1. Гордана Радојичић, координатор
 2. Биљана Вукашиновић
 3. Гордана Аџић
 4. Снежана Бирчанин
 5. Светлана Мојић
 6. Иван Бабић

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе

 1. Милош Милутиновић, координатор
 2. Биљана Вукашиновић
 3. Мирјана Ђурђевић
 4. Милица Пиваљевић
 5. Љиљана Ђурић
 6. Драган Добрисављевић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

 1. Катарина Синђић, координатор
 2. Биљана Вукашиновић
 3. Ивана Ребић
 4. Гордана Аџић
 5. Гордана Крсмановић

Тим за унапређење дигиталних компетенција

 1. Весна Бранковић, координатор
 2. Милица Пиваљевић
 3. Милош Милутиновић
 4. Бојана Лаловић-Милановић
 5. Мирјана Ђурђевић
To Top ↑