protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Руководилац:

Весна Бранковић, наставник технике и информатике

Сарадници у реализацији плана: Предметни наставници
Делокруг рада: Конструкторско моделовање
Циљеви рада: Примена знања, искуства, креативности, вештина и упорности.
To Top ↑