protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Циљеви рада: Омогућити ученицима да на законом предвиђен начин заступају своје интересе и узму учешће у доношењу одлука који се тичу непосредно образовања и васпитања ученика.

Специфични  циљеви рада:

  • Информисање ученика о њиховим правима и одговорностима (законска регулатива)
  • Развијање свести о љуским правима и цивилном друштву
  • Јачање демократског процеса у школи кроз јачање тима младих (представника одељења седмог и осмог разреда)
  • Укључивање ученика и стварање мотивације за решавање сопствених проблема и унапређење услова живота у школи
  • Развијање толеранције и уважавање различитости
  • Осмишљавање и реализација локалних акција
  • Унапређење социјалног положаја ученика у школи

Чланови ученичког парламента за школску 2020/2021.год:

1.

Биљана Вукашиновић

педагог

координатор

2.

Ивана Лазић

Наставник енглеског језика

Одељенски старешина 8/1

3.

Гордана Радојичић

Наставник математике

Одељенски старешина 7/1

4.

Весна Бранковић

Наставник технике и технологије

Одељенски старешина 8/2

5.

Милош Милутиновић

Наставник историје

Одељенски старешина 7/2

6.

Тамара Ралетић

ученик

8/1

7.

Вања Штулић

ученик

8/1

8.

Филип Пејатовић

ученик

7/1

9.

Слађана Максимовић

ученик

7/1

10.

Ђорђе Ракић

ученик

7/1

11.

Лазар Домчић

ученик

8/2

12.

Анђела Мићић

ученик

8/2

13.

Анђела Мијаиловић

ученик

7/2

14.

Душан Митровић

ученик

7/2

 

Извештај о раду Ученичког парламента за први класификациони период

To Top ↑