protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Данас је Међународни дан људских права који се сваке године током последњих седам деценија обележава 10. децембра. Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је овај дан за Дан људских права 1950. године, како би скренула пажњу „народа света“ на две године раније потписану Универзалну декларацију о људским правима, као први свеобухватни инструменз заштите људских права.
Декларација по први пут у историји чивечанства прописује заједничке стандарде људских права које треба да постигну сви народи и нације света. „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“ одређује први члан Декларације.
Људска права су основна права која се стичу рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима, без обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално или етничко порекло, боју коже, веру, језик, или било који други статус. У републици Србији људска права загарантована су Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, међународним уговорима и законима.
Србија улаже напоре да, према члану 28 Конвенције о правима детета, обезбеди да свако дете има право на образовање и похађање школе, да обезбеди бесплатно и обавезно основно образовање, да средње образовање учини доступним свој деци и младима. Држава има обавезу да обезбеди примерен третман младих у школи, без кршења њихових људских права. Такође, дужност државе је да на међународном плану доприноси елиминацији незнања и неписмености међу децом.

Бранко Ружић, министар провете
 

 

To Top ↑