protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедиће софтвер који ће се користити за упис у први разред свих основних школа у Републици Србији, почев од школске 2019/20. године.

Министарство ће путем наведеног софтвера, у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова, обезбедити да се Извод из матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта прибављају електронским путем.

Сагласно наведеном, родитељи више неће бити у обавези да школи, приликом уписа, доставља документа у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа наведена документа набави електронским путем.
To Top ↑