protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Руководиоци:

I-IV разред
- Александра Радовановић, наставник српског језика и књижевности

- Жаклина Аџић, наставник разредне наставе

V-VIII разред  
- Александра Радовановић, наставник српског језика и књижевности

- Светлана Мојић, наставник српског језика и књижевности


Циљеви рада
:
  • развијање језичког осећања за изражајно читање, рецитовање и казивање (говорење);поступно и систематско упућивање чланова у разне врсте уметничког говора (нивои читања и приповедања за различите скупове, вођење дијалога и дискусије;рецитовање и казивање напамет свих врста текстова са различитом тематиком);
  • припрема програма за школске и месне свечаности, књижевне вечери;
  • извођење школског такмичења у читању, приповедању, рецитовању;
  • учешће на смотрама рецитатора, читача, приповедача, говорништва, присуствовање сличним приредбама у извођењу других секција;
  • увођење у културу драмског рада;
  • увођење у основе драмског изражавања;
  • развој стваралачких способности и развијање маште;
  • развој слободног изражавања;развијање способности за јавне наступе;
  • учешће у припреми и извођењу представа за школске и месне свечаности.

 

To Top ↑