protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Руководилац:

Гроздана Алексић, наставник физичког васпитања

Физичка активност ученика школског узраста веома је важна за њихов психофизички развој. Овакве активности ученици наше школе упражњавају кроз часове редовне наставе физичког васпитања и кроз часове спортске секције.

Одбојкашка секција обухвата ученике од петог до осмог разредa, у складу са њиховим могућностима и индивидуалним способностима.

Кроз ангажовање у спортској секцији ученици задовољавају потребе за кретањем, физичком активношћу и остварују позитивну социјалну интеракцију кроз учешће на школском и другим такмичењима.

To Top ↑