+381 014 272 116 skola.brankovina@protamateja.edu.rs

 

Стручно веће

Руководилац

Стручно веће наставника разредне наставе

Горан Стојановић, наставник разредне наставе

Стручно веће наставника предметне наставе

Гордана Крсмановић, наставник географије

Стручно веће природних наука

Милена Гојевац, наставник хемије

Стручно веће друштвених наука

Ленка Срећковић, наставник енглеског језика

Стручно веће за уметност, културу и спорт

Немања Радојичић, наставник ликовне културе

To Top ↑