protab@ptt.rs

+381 014 272 116

Поштовани ученици и родитељи,


Школска 2021/2022. година у складу са Календаром образовно-васпитног рада почиње 1. 9. 2021. године. Образовно-васпитни рад организује се непосредно у простору школе. У складу са тим за све ученике млађих и старијих разреда обавезна настава као и сви остали облици образовно-васпитног рада организују се према распореду часова, за све ученике у одељењу истовремено. Час траје 45 минута.

Прве сусрете одељењских старешина са ученицима првог и петог разреда и њиховим родитељима организујемо у матичној школи у Бранковини и издвојеним одељењима у Голој Глави, Бабиној Луци, Јошеви и Котешици, 31. 8. 2021. године са почетком у 10 часова.

Важна напомена

У оквиру линка Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години, налазе се упутства:
- Доследна и исправна употреба маски у простору школе од стране свих лица (ученика, родитеља односно других законских заступника, запослених и др.)
- Одржавање физичке дистанце
- Хигијена руку и респираторна хигијена
- Критеријуми за поступање у случају појаве COVID19 у школама
- Препоруке за превенцију COVID19 у школској средини.  

To Top ↑